Posted on May 1, 2014

Miljarden mensen hebben het gelezen en lezen dat nog steeds. In de meest succesvolle romans, blockbusting films en allerberoemdste schilderijen wordt naar verhalen uit het boek gerefereerd. En diezelfde verhalen doen honderdduizenden wekelijks uitbarsten in gezang en gebed. Dat zou elk merk zich toch wensen. Content voor de eeuwigheid. De Bijbel leert je hoe.

De zondagsschool. Wat ik daar precies moest doen, weet ik niet meer. Er schiet me iets te binnen over plakplaatjes die je kreeg als je bijbelteksten mooi overschreef. En ik weet van mijn ouders dat ze mij rapido van die school hebben gehaald omdat ik mij er even stierlijk als rumoerig zat te vervelen. En daar kregen zij van dezelfde kerk geen plakplaatje voor.

De Bijbel. Als ik bij mijn pake en beppe logeerde, mocht ik elke maaltijd besluiten met het voorlezen van een vers uit de Scheurkalender van de Bijbel, die tegen een muur van de keuken hing. Omdat ik zo mooi Nederlands kon lezen, zei beppe. Dus las ik in ‘zo mooi’ mogelijk Nederlands’ de woorden die ik las, maar waarvan ik weinig begreep. Mijn pake en beppe en knecht Jan deden dat wel, want zij murmelden af en toe ‘sa is it’ en knikten, en zeiden amen.

Mijn zus had haar eigen bijbelbeleving. In de vorm van een dubbelelpee van de rockopera Jesus Christ Superstar. Met dat fraaie liedje ‘I don’t know how to love him’ van Yvonne Elliman en een fragment aan de andere kant van de plaat waarin Jezus 39 zweepslagen kreeg. Wat het verband tussen die twee was, zou ik pas later begrijpen.

Op de middelbare school mocht je in Havo3 zelf kiezen welk vak je wilde volgen. Bijbelkennis of Fries. Omdat de leraar Fries een vreselijk mens en Fries ook best wel een lastig vak was, koos bijna iedereen voor Bijbelkennis, nou ja, je koos voornamelijk voor Mijnheer Keuning, een te aardige man die niks van orde had begrepen, maar alles wist over begrip en mededogen.

Mijnheer Keuning moet toch iets van interesse hebben gewekt. Want ineens kwam toch die interesse voor de Bijbel in mij opwellen. Extra gevoed door de verplichte leeslijst Nederlands en Engels, want ik kwam er al snel achter dat internationale kunst en cultuur met bijbelverhalen zijn doordesemd.

Niet vreemd. De Bijbel is best gelezen boek ever. Het meest vertaalde boek ever. En het meest aangehaalde boek ever. Iedereen kent eruit wel een paar verhalen.

Adam en Eva; David en Goliath; Ruth en Naomi; Kaïn en Abel; Daniël in de Leeuwenkuil; Jona in de Walvis; De barmhartige Samaritaan: allemaal even spannend en onderhoudend met verrassende plots en wendingen. Verhalen geschreven met een narratief perspectief; dat vertelt lekker door en is goed verfilmbaar ook. In Hollywood zijn ze gek op bijbelfilms. Eind vorig jaar bijvoorbeeld ‘Exodus: Gods and Kings’, in februari ‘Son of God’ en recent Noah.

Bijbelverhalen blijven mensen ook inspireren. Behalve in Hollywood kom je die tegen in videoclips, theatervoorstellingen, televisieseries en kunstwerken. Lees literatuur. Luister naar klassieke of popmuziek. Van de rap van Boogie Down Productions (‘Why Is That’) en 2Pac (‘So Many Tears’) tot U2 (album ‘October’) en Leonard Cohen (o.a ‘Hallelujah’). En als Lady Gaga met een nieuwe clip komt die Judas heet, waarvan de première is aangekondigd op Paaszondag, weet je wat je kunt verwachten.

Verwijzingen naar de Bijbel komen evenzo in commercials terug. Denk aan de verboden commercial van Centraal Beheer en het spotje van Axe waarin een eigentijdse Noah een ark bouwt waar hij vlak voordat de Götterdämmerung losbarst alle mooie vrouwen ter wereld naartoe lokt met een geurtje waarmee hij zich te rijkelijk besprenkelt.

Verhalen uit de Bijbel zijn overal om ons heen, direct of indirect, en ze blijven opduiken. Vooral gedurende Kerstmis, Pasen, Pinksteren enz. wanneer we, hoe toevallig, allemaal vrij zijn, om al die verhalen nog eens te gedenken en te beleven.

Onze taal is evenzo van woorden en spreekwoorden uit de Bijbel doordrongen: Adamskostuum; Abraham zien; Babylonische spraakverwarring; de Benjamin van de familie; naar de Filistijnen; jeremiëren; Judas; zeven vette en zeven magere jaren; de verloren zoon. En verder: ‘De beker aan je voorbij laten gaan’; ‘komen als een dief in de nacht’; ‘je dagen zijn geteld’, ‘te elfder ure’; hoogmoed komt voor de val’; ‘nieuwe wijn in oude zakken enz.

Zelfs woorden, gezegden en begrippen waarvan je het niet wist, blijken aan de Bijbel te zijn verbonden. Nog mooier. Veel van die spreuken kun je makkelijk vangen in tweetable quotes ook. ‘Zalig de armen van geest’; ‘zoekt en gij zult vinden’; ‘de buik der goddelozen heeft nimmer genoeg’; ‘als de ene blinde de ander leidt, vallen beiden in de sloot’ enz. Wanneer de Bijbel een twitteraccount had, kon die je dagen jarenlang vullen.

De verhalen zijn al eeuwenlang zo sterk dat mensen ze generatie op generatie aan elkaar overdragen, en zich rondom de Bijbel een groep onverbiddelijke en devote ambassadeurs heeft verzameld. Zij vertellen de teksten aan hun volgelingen in kerken, en via televisiezenders, radiokanalen en online diensten, en handelen ernaar via tal van instellingen, organisaties, partijen en stichtingen.

Als je zoveel ambassadeurs hebt, verspreidt het Woord zich vanzelf en besluiten steeds meer mensen er naar te leven. Want dat is het Bijbel. Een zelfhulpboek over christelijke normen en waarden. Een moreel kompas. Een gids die je vertelt hoe je in het hiernamaals kunt geraken en aldus hel en verdoemenis te voorkomen. Met Jezus Christus als de inspirerende voorman. Als de Steve Jobs van een wereldwijde beweging.

Content die al eeuwen door miljoenen mensen wordt gedeeld. Verhalen waar miljoenen mensen naar leven en die evenveel mensen doet inspireren, en waarvan onze kunst en cultuur is doordrongen. Wat kunnen bedrijven en merken van de Bijbel leren, want content voor de eeuwigheid, dat wil toch iedereen. De 10 Geboden van Contentmarketing volgens de Bijbel:

1. Contentstrategie moet voortkomen uit je STE, uit het hart van je organisatie, en worden uitgedragen door alles wat je (crossmediaal) zegt en doet.
2. Gebruik een narratief perspectief om je verhaal via verschillende thema en subthema’s te vertellen. Adam en Eva, Noah, Mozes, we kennen alle figuren en natuurlijk het Nieuwe Testament met als hoofdfiguur Jezus Christus.
3. Biedt hulp. Leer en informeer. Verrijk. Wees een gids.
4. Inspireer. Laat anderen content op basis van jouw verhalen maken. Laat anderen naar je verhalen leven.
5. Gebruik verschillende soorten content. Om je doelgroep via zoveel mogelijk touchpoints te bewegen. Knip de lange verhalen in short copy en tweetable quotes. Verbeeld ze in video’s, strips, foto’s, Infographics enzvoorts. Organiseer voor je fans en followers events, congressen, meet-ups en Google+ Hangouts. Help ze met hun problemen via webcare, fora enzovoorts.
6. Gebruik een contentkalender opgesteld rond vaste key data om je verhaal nog nadrukkelijker uit te dragen.
7. Ben een thoughtleader. In het geval van de Bijbel op het gebied van christelijke normen en waarden
8. Evangeliseer. Verspreid het woord. Practise what your preach. Via blogs, gastcolumns, (sociale) media, spreekbeurten, slideshare enz.
9. Zorg voor een hub van al je content. Een homebase.
10. Zorg voor merkambassadeurs. Priesters, dominees, celebs, omroepverenigingen enz. die voor jou ook het woord verkondigen.